logo stromoskop.cz
 • O Nás
 • Naše služby
 • Ceník
 • Kontakt
 • Řez stromu - časté chyby

  Neodborným prořezem několika větví můžete nenávratně poškodit celý strom. Škody se většinou projeví až za mnoho let.


  Řez větví stromu je příliš rozsáhlý.

  To může vést k hladovění (a odumírání - infekci) kořenů a tím i k narušení celé statiky stromu. S radikálním řezem souvicí i následná nadměrná produkce tzv. výmladků (vertikálně rychle rostoucích větviček), které mohou být do budoucna staticky nebezpečné (nejsou kvalitně upevněny a vylamují se) a přinejmenším nevzhledné.


  Řez stromů ve špatnou roční dobu.

  Existuje několik technologií řezu stromů. Doba vhodná k jejich provádění se může výrazně lišit. Řez stromu v nesprávnou dobu může zranit nejen strom, ale ještě i ohrozit živočichy žijící v něm. Příkladem je silná redukce koruny v aktivním období a ztráta velké části listového aparátu, nebo řez stromu v době hnízdění ptactva.


  Řez větve na nesprávném místě

  Řez větve na nesprávném místě zabraňuje správnému hojení rány a tím vytváří vstup pro choroby a škůdce. Najít správný úhel a místo řezu je občas obtížné i pro zkušené arboristy. Pokud se řez provede příliš daleko od hlavní větve (a nechá se tím pádem tzv. pahýl), strom nedokáže ránu zavalit. Tento pahýl je akorát dobrou potravou pro škůdce a houby, kteří pak lehce napadnou hlavní větev. Pokud se řez provede příliš u kmene (nebo hlavní větve), je ochranný mechanismus hlavní větve automaticky oslaben. Je nutné provést řez tak, aby se při řezání nikterak neodloupla kůra - tedy vždy provádět tzv. řez na třikrát.


  Stromu jsou neodborně odstraněny kosterní větve(strom je tzv. dekapitován)

  Pokud jsou hlavní větve neodborně zakráceny na příliš slabou vedlejší větvičku, anebo na vůbec žádnou, mluvíme o takzvané dekapitaci stromu - odstranění hlavy stromu. Při dekapitaci dochází k porušení vnitřní rovnováhy stromu, následnému nekontrolovanému rašení výmladků(rychle rostoucích větviček) a oslabení kořenového systému stromu. Na konci takto uřízlích větví posléze vznikají nevzhledná"koštata" a ze vnitř rozsáhlé dutiny...(Přečtěte si celý článek zde).


  doporučujeme | stromoskop@seznam.cz | (c) 2011 Stromoskop.cz