logo stromoskop.cz
 • O Nás
 • Naše služby
 • Ceník
 • Kontakt
 • Řez stromů

  Toto je celkový přehled řezů stromů. Rádi vybereme s Vámi jaký řez je pro Váš strom ten pravý.


  UDRŽOVACÍ ŘEZY STROMŮOřez stromů, frézování pařezů Praha

  - Zdravotní řez stromů řeší větve s ohledem na jejich perspektivu a bezpečnost. Odstraněním suchých, nakažených, nemocných, křížících se nebo v budoucnu jinak nežádoucích větví se strom viditelně prosvětlí.
  - Bezpečnostní řez stromů je levnější varianta zdravotního řezu. Odstraníme bezprostředně nebezpečné - suché, nemocné, nalomené a přetížené - větve, bez ohledu na budoucí růst.
  - Redukční řez stromů slouží k Symetrizaci koruny, odlehčení koruny, redukci od objektů atd. . Jen odborník je schopen provést redukční řez co možná nejšetrněji.


  VÝCHOVNÝ ŘEZ STROMŮ

  Postaráme se o Vaše stromy již od výsadby. Výchovný řez stromů je esenciální pro správnou budoucí architekturu a perspektivní růst. Výchovným řezem lze předejít nákladnějším a destruktivnějším řezům již vzrostlých stromů. Ve své podstatě se jedná o zdravotní řez mladého stromu.


  ŘEZ PAMÁTNÝCH A STARÝCH STROMŮ
  Ořez památných stromů odborně Praha Památné a staré stromy a ořez ošetření v Praze Ořez pamatného stromu, ošetření památných stromů Ořez stromů Praha, kácení rizikových ceník Prořezání a kácení rizikových stromů Praha a okolí s ceníkem

  U ošetřování památných stromů je obvzlášť nutné individuální řešení každého jedince.  Cílem ošetření je zlepšní vitality stromu, tedy co nejdéle prodloužit jeho kulturní, historickou a ekologickou funkčnost. Je nutné dbát na to, že starý prohnilý strom je jedinečných domovem pro nespočet dalších organismů.


  HLAVOVÝ ŘEZ A OSTATNÍ SPECIÁLNÍ ŘEZY STROMŮProřez stromů v Praze za dobrou cenu


  PŘÍRODĚ BLÍZKÝ ŘEZ STROMŮMetoda přírodě blízkého prořezu stromu. Pražský prořez stromů

  Moderní, a pro někoho kontroverzní, pojetí řezu stromů. Přírodě blízkým Řezem se věrohodně napodobí přírodní vlivy (ulomené větve po bouřce apod.). Tím se nenaruší přirozený vzhled stromu a může se tím i posílit funkce stromu jako biotopu (vznik dutin pro ptactvo, rozklad dřeva pro hmyz a houby a mnoho dalších). Provádí se jen v ojedinělých případech.


  RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮRizikové kácení rizikových stromů v Praze za dobré ceny

  Jsme vybaveni veškerým zářízením potřebným pro bezpečné pokácení stromu. Pomocí stromolezecké techniky či jeřábu strom doslova rozebereme tak, aby nedošlo k žádným škodám. Kácíme stromy v blízkosti budov, hřišť, elektrických vedení apod. . Pokácený strom odvezeme, nebo naporcujeme na kusy.


  doporučujeme | stromoskop@seznam.cz | (c) 2011 Stromoskop.cz