logo stromoskop.cz
 • O Nás
 • Naše služby
 • Ceník
 • Kontakt
 • KDY JE MOŽNO STROM KÁCET BEZ POVOLENÍ

  Dřeviny ohrožující život, zdraví nebo majetek značného rozsahu

  Pokud dřevina bezprostředně(!!!) ohrožuje život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné ji okamžitě odstranit bez předchozí žádosti. Pokud se tak stane, je nutné nejpozději do 15ti pracovních dnů podat ohlášení o pokácení dřeviny na patřičný úřad. Doporučuje se před kácením zajistit podrobnou fotodokumentaci, odborný posudek nebo alespoň písemné svědectví dalších osob. Pokud se nejedná o bezprostřední situaci, je nutné nejdříve zažádat.


  Stromy s obvodem kmene do 80 cm

  Pokud má strom obvod kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm od paty kmene) je možné ho pokácet bez povolení. To platí pro stromy na pozemcích fyzických a nově i právnických osob. Toto se však nevstavuje na strom, který je významným krajinářským prvkem, památným stromem, nebo je zvláště chráněný druh.


  Keřová skupina o ploše do 40 m²

  Je možno odstranit souvislou plochu keřů do rozlohy plochy 40 m². To platí pro stromy na pozemcích fyzických a nově i právnických osob. Toto se však nevstavuje na strom, který je významným krajinářským prvkem, památným stromem, nebo je zvláště chráněný druh.


  Kácení stromu z pěstebních důvodů

  jde-li o kácení z důvodů pěstebních (obnova nebo výchovná probírka porostů, tzn. zásah je součástí způsobu jejich pěstování) či zdravotních (likvidace ohnisek chorob nebo škůdců, tzn. dřeviny trpí chorobami, popř. z jiných příčin zasychají a jejich léčení není možné nebo účelné), při údržbě břehových porostů (správa vodních toků), dále ke kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy. V těchto případech je třeba podat orgánu ochrany přírody oznámení o kácení nejméně 15 dní před započetím kácení, kácet lze pouze v případě, že orgán ochrany přírody nezahájí v těchto 15 dnech správní řízení, kterým může zamýšlený zásah omezit či zakázat. (převzato z www.nppodyji.cz)

  Zpět


  doporučujeme | stromoskop@seznam.cz | (c) 2011 Stromoskop.cz